Mixed Reality

Monteursopleiding Installatietechniek

Opdrachtgever: Van Dorp Installaties

Jaar: 2019

Technologie:  Mixed Reality

Software: Unity

Hardware: Hololens

Duur development: Opgeleverd

Per 1 oktober 2021 is de HU begonnen met het onderzoek naar leereffectiviteit en retentiewaarde. Het onderzoek gaat een jaar duren.

AANLEIDING:

Deze klant is gestart met een trainingsontwikkeling op een luchtbehandelingskast in een virtuele omgeving (Hololens). De gedachte hierachter is om deze onderwijsinnovatie te versnellen en om deze leervorm toe te voegen als logisch onderdeel van het aanbod in de eigen academie. Gedegen testen is één van de uitgangspunten waarmee het project destijds geïnitieerd is. Daarnaast het sneller en efficienter opleiden en het aanspreken van een jonge doelgroep. 

PROJECT

Het gaat dus om het oplossen van een storing op een luchtbehandelingskast.  De (aankomend) monteur kan door middel van een Hololens een digitale tweeling van de echte kast projecteren en hiermee op didactisch verantwoorde wijze een storing veilig en met goed resultaat oplossen. 

DE UITVOERING

We zijn begonnen met de didactiek helder in beeld te krijgen. We kregen hierbij hulp van de academie en van een zeer ervaren monteur. 

Daarna kregen we het model en zijn we deze in Unity gaan zetten en hebben deze geoptimaliseerd zodat de storing erop toegepast kon worden. We hebben de UI ontworpen en de verschillende scenario’s toegevoegd. Vervolgens heeft de monteur steeds meegekeken of alles nog klopte met de werkelijkheid. 

We zijn in gesprek gekomen met wetenschappers van de HU (Hogeschool Utrecht) die verbonden zijn aan het VRlab. Zij hebben enorm veel interesse in onze vraag of zij een wetenschappelijk onderzoek willen uitvoeren naar ‘de impact van een VR-leeromgeving binnen de context van de installatietechniek’. We verwachten dat met wetenschappelijk onderbouwde argumenten de onderwijsinnovatie binnen de sector kan worden versneld. De onderzoeken zullen januari 2021 starten en we verwachten hier half 2021 een paper voor uit te kunnen brengen. 

PROJECTDOELSTELLINGEN

We hebben een onderscheid gemaakt in primaire en secundaire projectdoelstellingen.

Primaire projectdoelstellingen

  • Het meetbaar maken van de leereffecten volgens de leerdoelen in vergelijking tot andere condities
  • Het meetbaar maken van het feedbackeffect in vergelijking tot andere condities
  • Het meetbaar maken van de retentiewaarde in vergelijking tot andere condities

Secundaire projectdoelstellingen

  • Versterken lange termijn relatie
  • Verbinden onderwijs, werkveld en onderzoek
  • Waarde toevoegen aan elkaars proces
  • Snellere onderwijsinnovatie

Op dit moment heeft WIJTECHNIEK aangegeven partner te willen zijn in dit project om te participeren in het onderzoek en het zo branchebreed beschikbaar te kunnen stellen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.