Innovatieversneller

Innovatieversneller, wat betekent dat eigenlijk? Het betekent voor mij dat ik innovaties op een dusdanige manier wil inzetten zodat ze blijvend waarde toevoegen, dus geen gimmick of  “nice to have” waardoor ze sneller ingezet kunnen worden. 

Mijn bedrijf is een netwerkorganisatie. Dat betekent dat ik voor elk project gebruik maak van freelancers. Hierdoor kan ik makkelijk op- en afschalen en voor elk project de juiste expertise inhuren om het project succesvol te maken. 

Ik heb een specialisme in Virtual – en Augmented Reality toepassingen waarbij ik me voornamelijk richt op het opleiden van mensen. Dat kan zijn in het onderwijs of bedrijfsleven. Ik ben binnen Pink Unicorn verantwoordelijk voor sales, marketing, projectmanagent en het inrichten van UI en UX. Dat wil zeggen dat ik meedenk over hoe de applicatie eruit gaat zien en hoe de gebruiker deze gaat toepassen, gericht op de doelgroep. 

Ik vind een intensief contact met de klant belangrijk, je innoveert immers samen! Vaak is dat een langdurig proces waarbij je het proces in kleine stapjes indeelt (SCRUM methodiek). 

Meestal voorafgaand vind er nog een Design Thinking sessie plaats. Hierin ga ik samen met de klant bekijken in welke processen de meeste waarde bepaalt kan worden met deze technologieën.  

 

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent. Door een speciale VR-bril wordt de zichtbare werkelijkheid simpelweg vervangen door computergegenereerd beeld. De bril bevat namelijk een beeldscherm en sluit je zicht op de buitenwereld af. Doordat je ogen elk een eigen beeld zien, dat licht van elkaar verschilt, zie je diepte in de virtuele omgeving. Met andere woorden: je kijkt dan in 3D.

Augmented Reality

Met Augmented Reality (AR) worden er computergegeneerde beelden over de werkelijke wereld heen getoond. Augmented betekent letterlijk “toegevoegd”, m.a.w. je voegt digitale content toe aan de werkelijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld een virtuele tafel bekijken en zo al voor de koop bepalen of hij in je huis past. Dat kan op 2 manieren: door te kijken naar een smartphone of tablet waarop live camerabeelden met toegevoegde AR-elementen te zien zijn, of door een speciale bril die AR-elementen voor je ogen projecteert. 

Hoe effectief is virtual reality om mensen op te leiden?

“V-learning, waarbij virtual reality werd gebruikt om onze mensen te trainen, was effectiever dan klassikale en e-learningomgevingen bij het aanleren van soft skills-concepten.”

  • 40% van de v-learners zag een verbetering in vertrouwen in vergelijking met klassikale leerlingen en 35% verbetering ten opzichte van e-learners om te handelen naar wat ze leerden na een training in VR.
  • V-learning is de meest kosteneffectieve manier van leren als het op grote schaal wordt gedaan. Bij 375 leerlingen bereikte VR-training een kostenpariteit met klassikaal leren. Bij 1.950 leerlingen bereikte VR-training een kostenpariteit met e-learn. Bij 3.000 leerlingen worden VR-kosten 52% lager dan in de klas.
  • V-leerlingen voltooiden de training 4 keer sneller dan klassikale training.
  • V-leerlingen voelden zich 3,75 keer meer emotioneel verbonden met de inhoud dan leerlingen in de klas en 2,3 keer meer verbonden dan e-leerlingen.
  • Driekwart van de ondervraagde leerlingen zei dat ze tijdens de VR-cursus een wake-up-call-moment hadden en zich realiseerden dat ze niet zo inclusief waren als ze dachten dat ze waren.
  • V-learners waren 4 keer meer gefocust tijdens de training dan hun e-learning leeftijdsgenoten en 1,5 keer meer gefocust dan hun klasgenoten.

Het hele artikel vind je op:
https://www.pwc.co.uk/issues/intelligent-digital/virtual-reality-vr-augmented-reality-ar/study-into-vr-training-effectiveness.html